Autentifikácia a autorizácia služby Google OAuth 2.0 poskytuje integrované služby ako je kalendár v budúcnosti aj kontakty, e-maily a iné..

CRM – informačný kanál aktivít na panely s prednastavenými globálnymi filtrami

Zapracované nové tlačivo daňového priznania k DPH platného od 01.01.2018 a úprava generovaného XML súboru

Nová mobilná aplikácia (POS) pre maloobchodný predaj – riešenie pre terénny predaj priamo z auta

Vyčíslenie recyklačných poplatkov elektrozariadení na predajných faktúrach

Predajca, výrobca či distribútor elektrozariadenia je podľa zákona o odpadoch povinný pri predaji uvádzať výšku recyklačného poplatku na obale, etikete alebo daňovom či nedaňovom doklade. Recyklačný poplatok sa na predajný doklad môže automaticky načítať z evidencie na karte produktu. Na vyčíslenie recyklačných … Read More

Uvádzame – Plánované Zálohovanie

Uvoľnili sme prvú verziu zálohovania cloudempiere, aby sme splnili želania našich zákazníkov o vlastnení a ukladaní dát. S hrdosťou predstavujeme plánovanú funkciu zálohovanie, ktorá pomáha zákazníkom zálohovať dáta tak často a presne, ako chcú. Zálohovanie Servera, Riešenie Naša infraštruktúra využíva … Read More