Predstavte si, že sa váš zákazník rozhodne pre zmenu svojho predajného kanála B2B e-commerce. V prvom rade potrebuje zadefinovať svoje ciele a najdôležitejšie funkcie. Tento príspevok vám vysvetlí všetky súčasti takejto zmeny predovšetkým po technickej stránke a pripomenie, ktoré aspekty treba mať na pamäti. Zameriame sa na e-commerce stránky ponúkajúce tovary, nie služby. Tento blog však nepôjde hlboko do detailov, máme v pláne predstaviť skôr kľúčové momenty takejto zmeny.

Predpokladáme, že už máte svoj elektronický obchod zabehnutý …

Ste spoločnosť operujúca v B2B segmente, obchodovanie je plne rozbehnuté a potrebujete efektívny a pohodlný B2B systém?

Predpokladáme, že máte záujem o profesionálny B2B e-shop, ktorý bude schopný vybaviť stovky či tisícky objednávok;

Predpokladáme, že máte tisícky produktov a vlastný katalóg

Predpokladáme, že už máte kvalitné ERP (plánovanie podnikových zdrojov) alebo máte v pláne ho zmeniť.

Možné scenáre

 • Malý e-shop s 10-30 produktmi, ktorý je spravovaný manuálne bez potreby backendu;
 • E-commerce stránka so stovkami produktov, ktoré sú zväčša spravované na obidvoch miestach oddelene, prípadne prostredníctvom manuálnej synchronizácie;
 • Elektronický obchod s tisíckami produktov a transakcií denne, pri ktorých nie je možné manuálne spracovávanie a je preto potrebná automatická synchronizácia.

 

Čo je B2B?

B2B (Business to Business) znamená obchodný vzťah medzi dvomi alebo viacerými spoločnosťami. Označenie B2B sa používa pri elektronickom obchodovaní (e-commerce), marketingu a v informačných systémoch. B2B je vlastne e-shop, v ktorom nakupujú a predávajú dvaja obchodní partneri, najčastejšie sú to výrobcovia a veľkoobchody, prípadne veľkoobchody a predajne.

Hlavné aspekty

Keď sa rozhodnete pre kvalitný B2B e-commerce, je potrebné sa zamerať na niekoľko bodov, aby bol jeho potenciál plne využitý. Každý jeden je svojím spôsobom dôležitý a odporúčame ani jeden nezanedbať. Každý aspekt rozvinieme viac do detailu.Výber e-commerce systému

Výber e-commerce systému

Design webových stránok

Integrácia front-endu a back-endu

Kvalitné kmeňové údaje (masterdata)

Správne nastavená SEO stratégia

Marketing

Kto vám môže pomôcť?

Nakoľko finálnym produktom je internetový obchod, budete potrebovať tých správnych ľudí, ktorí sú profesionálmi vo viacerých špecifických oblastiach. Môžete si vybrať medzi freelancermi alebo spoločnosťami, špecializujúcimi sa na danú oblasť. Kľúčovou vlastnosťou, ktorú si všímajte, je odbornosť vo svojej oblasti. Potrebujete profesionálov, ktorí rozumejú vašej stratégii, vašim cieľom a v neposlednom rade majú k dispozícii všetky potrebné zdroje a vedomosti na uskutočnenie vašich cieľov.

Dodávateľ ERP – Business Consultant – jeho “konkurenčnou” výhodou je, že do detailov pozná vašu spoločnosť a jej vnútorné procesy. Svoju prácu preto vie upraviť na mieru konkrétnym potrebám vašej firmy.

Freelancer – sú to zvyčajne všestranní ľudia, ktorí zvládnu akýkoľvek problém. ☺ Ak si nájdete dobrého freelancera, získate tak programátora, grafika, webdizajnéra aj marketéra v jednom. Ich výhodou je relatívne nižšia cena oproti veľkým spoločnostiam, no pripravte sa na prijímanie kompromisov.

Marketingové agentúry – profesionálne spoločnosti, ktoré by mali voliť hlavne tí, ktorí plánujú veľký projekt s presne zadefinovanými cieľmi a dostatočne veľkým rozpočtom. Zvyčajne si tieto spoločnosti najímajú svojich vlastných freelancerov .

Projektový manažér – môžete si vybrať z interných zdrojov, alebo najať externého. Dôležité je, aby “váš človek” dobre poznal vašu firmu a vyznal sa vo vami zverených oblastiach. Poskytuje obchodníkom spoločnosti podporu vo forme komunikácie s obchodnými partnermi.

1. Výber e-commerce systému

Je veľa možností. Koncepty internetových obchodov boli už veľakrát vyvíjané aj redizajnované. Môžete sa rozhodnúť na základe rozpočtu, cieľov, funkcií, referencií, zdrojov, dobrého pocitu: voľba je na vás.

 • DIY – “Do-It-Yourself” – môžete si vytvoriť vlastnú platformu e-shopu. Za jej vytvorenie hovoria hlavne nízke (alebo takmer žiadne) náklady, no na druhej strane na to spotrebujete množstvo času, ktorý by ste mohli venovať iným obchodným činnostiam.
 • Komerčné licencované riešenie – spoločnosti, ktoré majú vyvinuté vlastné licencované systémy. Môžu mať však i nevýhody, ako napr. málo skúseností, nesprávny kód, dlhý čas na vývoj systému.
 • Open source systém – napr. MAGENTO, Prestashop. Tieto systémy už majú existujúcu šablónu, komunitu na riešenie problémov, osvedčené postupy. Správu komunít zabezpečujú spoločnosti, ktoré poskytujú profesionálne služby podpory.
 • Vstavaný ERP e-shop s vlastným e-commerce systémom pre backend. Výhodou je, že všetky údaje sú okamžite k dispozícii. Nevýhodu predstavuje fakt, že každý designer má svoju zaužívanú platformu, ktorú nerád mení.

Kľúčové aspekty: technológia – funkcionality – dostupnosť technickej podpory – prispôsobenie

Špeciálne prípady: štandardné a individuálne stanovenie cien – ceny môžu byť nakopírované priamo v obchode, alebo získané online pri prihlásení konkrétneho zákazníka na základe údajov z backendu.

Prečítajte si viac: http://www.netsuite.com/portal/resource/articles/e-commerce/what-is-an-e-commerce-platform.shtml

2. Design webových stránok

Internetoví užívatelia si vytvárajú obraz o vašej spoločnosti z veľkej miery na základe vášho webdesignu. Nie je preto prekvapivé, že kvalitná webová stránka s jednoduchou orientáciou, trendovým vzhľadom a relevantným obsahom patrí ako celok k dôležitým marketingovým nástrojom. Internetovú stránku je možné si zaobstarať viacerými spôsobmi. Medzi jednoduché a cenovo dostupné riešenia patrí napríklad možnosť si kúpiť na internete vybraný template (šablónu) do 100 dolárov, vybrať si tému elektronického obchodu nadizajnovanú presne pre vašu platformu, či kúpiť si html template (vrátane html, css, js, psd, eps súborov) a najať si webdesignéra, aby ho prispôsobil vášmu obchodu. Nákladnejšou možnosťou je najať si profesionála, ktorý vám vytvorí vlastný design na základe korporátnej identity. Toto riešenie vyžaduje mnoho vedomostí a prináša so sebou celú radu ďalších úloh: prototypovanie, design, slicing, ux design, testovanie, optimalizácia prehliadača. Vyjde vás na tisícky eur a vyskúša vašu trpezlivosť.

Kľúčové aspekty (na čo nezabudnúť):

 • Cieľové platformy – internetový prehliadač, mobilné telefóny
 • Internetové prehliadače, ktoré budete využívať
 • Cieľové zariadenia – v prípade e-commerce stránky dostupnej cez mobilný telefón
 • Mediálny rozsah
 • Stanovenie prioritných prehliadačov

3. Integrácia front-endu a back-endu

Predpokladáme, že už máte vyvinutý silný back-end (ERP, CRM, WMS) s existujúcimi údajmi. Máte možnosť využiť buď predpripravenú integráciu, alebo pripraviť svoju vlastnú. Dnešné moderné integračné dátové modely sú popísané v protokoloch SOAP alebo JSON. Princípom je, že väčšina údajov musí dokázať fungovať na obidvoch systémoch, alebo pokiaľ je to možné, dáta by mali byť synchronizované pri odosielaní alebo prijímaní. Jeden zo systémov je vždy hlavný (master) a druhý podriadený (slave). Správne nastavenie väčšinou závisí od technických možností každého zo systémov a schopnosti zmeny.

Štandardný scenár (synchrónny): Napríklad open source riešenia ponúkajú svoje – veľmi dobre nadizajnované – REST a SOAP endpointy. Vhodné pre jednoduchú implementáciu. V prípade vlastných funkcií nie sú generické služby možnosťou, vývojári ich nakódujú.

Pokročilé použitie (asynchrónne): Existuje viacero možností, najmä ak potrebujete vysokú škálovateľnosť, async integráciu pre veľké prenosy dát. Môžete používať technológie ako napr. služby zasielania správ (napríklad Cloudempiere pomocou AWS SQS a Messaging Services).

Technologické rozhodnutia:

 • Môžeme využívať štandardné rozhranie ? (SOAP, REST)
 • Ktorý formát je najlepší (XML alebo JSON)?
 • Je výhodnejšia synchrónna alebo asynchrónna komunikácia?
 • Ktorý systém bude hlavný (ERP alebo e-shop)?
 • Push notifikácie v prípade zmeny, alebo pravidelné obnovovanie údajov?

Prečítajte si viac: http://searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/push-notification

Príklady

Príklad 1: Ak dôjde k zmene produktu, ERP systém to postúpi do e-shopu a mobilnej aplikácie (push notifikácia), alebo sa ERP systém pravidelne opýta na nové, prípadne zmenené produkty.

Príklad 2: Objednávky vytvorené v e-shope sú postúpené do ERP systému (push notifikácia), alebo sa ERP systém pravidelne opýta, či sú nejaké nové objednávky.

Príklad 3: E-shop v mobile a na webe je informovaný prostredníctvom textových správ o akýchkoľvek zmenách, či načítavaní akýchkoľvek nových údajov (napr. o produktoch).

4. Kmeňové údaje

Pre úspešný projekt elektronického obchodu sú kmeňové údaje najvyššej kvality nevyhnutnosťou. Údaje musia byť dobre štruktúrované a jasné. Obchodní partneri, používatelia, produkty, obrázky či kategórie patria k najdôležitejším údajom, no existujú i mnohé ďalšie. Hoci mnohé z nich menia svoj charakter v podmienkach B2B predaja (napr. jednotlivé ceny, obrat, zľavy jednotlivým obchodným partnerom), odporúčame všetkým zákazníkom spravovať hlavné údaje v back-ende – v dobre štruktúrovanom ERP systéme.

Otázky, ktoré si musíte položiť:

 • Čo bude naša firma využívať na spravovanie údajov? Bude to backend ERP alebo platforma pre e-commerce?
 • Sú naše dáta dostatočne kvalitné?
 • Je náš backend systém dostatočne dobrý pre efektívne spracovanie údajov?

Vytváranie a spravovanie produktov je komplexná úloha a výzva zároveň. Kvalitný obsah, ktorý je zdieľaný vo viacerých kanáloch, musí byť konzistentný a presný. Reklamácie zákazníkov sa vyskytujú práve v dôsledku zlých informácií o produktoch.

ERP riešenie pre správu informácií o produktoch (PIM) pomáha spravovať informácie o produktoch a vytvárať jednotný a dôveryhodný zdroj informácií, ktorý môže byť zdieľaný v back-ende aj front-ende.

5.SEO stratégia

Výskum ukazuje, že mnoho potenciálnych zákazníkov si pred samotným nákupom robí vlastný prieskum trhu. Nevyhne sa preto internetovým vyhľadávačom. Zle nastavené SEO vás môže stáť množstvo zákazníkov a vysoký obrat. Odporúčame využiť služby skúseného SEO špecialistu, ktorý vám pripraví SEO stratégiu pre dosiahnutie vami vytýčených cieľov. Zároveň vám bude pravidelne poskytovať analýzy a reporty o dosiahnutých výsledkoch.

Prečítajte si viac: https://e-commerce-platforms.com/compare/best-e-commerce-platform-SEO

6. Marketing

Na rozdiel od kamenných obchodov, do ktorého môžu vstúpiť aj náhodní okoloidúci, váš e-commerce zákazníci nenavštívia, pokiaľ k tomu nedostanú priamy podnet. Ešte menej pravdepodobné je, že sa stanú pravidelnými zákazníkmi hneď po prvej návšteve. Je preto potrebné budovať meno a značku na sociálnych sieťach a relevantných portáloch, prostredníctvom e-mail marketingu, kampaní a bannerov. Vaše očakávania by mali byť priamo úmerné vašim výdavkom na marketing.

Prečítajte si viac: https://aionhill.com/marketing-team-structure

Comments are closed.