Katalogizácia produktov je jednou z dostupných možností pre správu komplexných informácií o produktoch (Product Information Management – PIM). Okrem automatického nastavenia cien produktov je samozrejmosťou taxonómia produktového spektra, teda systematické zatriedenie produktov vrátane hierarchického zobrazovania príslušných informácií.

Vytváranie katalógov ponúkajú bežné e-commerce systémy, ako napríklad Magento, Pretashop či iné lokálne systémy. V rámci katalogizácie je možné importovať produkty, popisky, obrázky a začleňovať ich do vybraných kategórií a podkategórií.

Problémom však je, že katalogizácia je dostupná len v rámci e-shopov. Chýba pri niektorých firemných procesoch, ako napríklad pri cenotvorbe (viď Príklad 1 nižšie), pri nákupných procesoch (Príklad 2), či iných marketingových procesoch (Príklady 3 a 4).

Ak by aj boli tieto funkcionality prístupné, sú väčšinou len zduplikované a v niektorých oblastiach nekvalitné. Nastáva teda problém s ich aktualizáciou, je potrebné ich udržiavať duplicitne. Ak má navyše zákazník niekoľko spoločností alebo e-shopov, problémov je mnohonásobne viac.

Myslíme si preto, že katalógy umiestnené priamo v internom ERP systéme ponúkajú viacero výhod. Katalógy je možné podľa potreby integrovať do ostatných procesov v rámci firmy: obchodných či marketingových. Každý katalóg sa periodicky obnovuje: nové produkty pribúdajú, zastaralé sa automaticky vyraďujú. Obľúbenou výhodou je, že si môžete vytvárať viacero druhov katalógov, ktoré publikujete podľa potreby.

Len pre zaujímavosť, IKEA v tomto roku vytlačila viac ako 200 miliónov kusov katalógov. Tento distribučný kanál je u zákazníkov stále mimoriadne obľúbený.

V Cloudempiere je možné si z jednoduchých základných kategórií vytvoriť multi-perspektívnu komplexnú katalogizáciu, z ktorej benefituje celá spoločnosť.

 

Výhody používania katalógov v ERP systéme

 

  • Jednoduché vyhľadávanie v ERP systéme
  • Možnosť vykonávať operácie v backende namiesto e-shopu
  • Evidencia a archivácia katalógov
  • Cenotvorba podľa katalógu
  • Použitie katalógu pre konkrétny e-shop
  • Možnosť exportu do formátu XML
  • Možnosť ďalšieho spracovania, napríklad Adobe InDesign katalóg
  • Štatistika predaja podľa katalógu

 

Príklady využívania katalogizácie v cloudempiere

 

Ak máte viac obchodných kanálov ako napríklad maloobchod, predaj cez brožúry a katalógy a e-shop. V takomto prípade môže byť kategorizácia odlišná pre zákazníkov B2B a B2C a je potrebné mať viac paralelných katalógov.

Príklad 1 Vypočítate si ceny a obchodné zľavy. Napríklad si vytvoríte kategóriu podľa výrobcu (HP-Hewlet Packard) a v nej nastavíte plošnú zľavu 3% v e-shope B2C a v e-shope B2B nastavíte zľavu 5%.

Príklad 2 Máte k dispozícii jednotnú databázu produktov. Pozriete si tak všetky aktuálne zásoby a štatistiku predaja vo zvolenej kategórii v katalógu B2C alebo B2B. Jeden produkt si začleníte do viacerých kategórií a môžete tak vyhodnotiť jeho výkonnosť z rôznych perspektív.

Príklad 3 Máte viac e-shopov, ktoré majú vlastnú identitu, marketing, dizajn a kategorizáciu. Databáza produktov je spoločná a spravuje ich jedna firma, pričom produkty sa nachádzajú v jednom sklade. Po vytvorení katalógu sa katalóg priradí k e-shopu a nastavia sa pravidlá replikácie dát. Jeden produkt tak môžete zároveň priradiť do viacerých katalógov a e-shopov.

Príklad 4 Vaša spoločnosť vydáva katalógy v papierovej podobe. Potrebujete poskytnúť podklady pre marketingovú agentúru, ktorá ich ďalej spracuje do finálnej podoby. Po identifikácii príslušných katalógov si priradíte produkty a urobíte export do XML formátu. XML súbor sa vrátane obrázkov ďalej prenesie do Adobe InDesign, kde sa cez predvyplnené šablóny načíta relevantný obsah. V systéme máte archív všetkých vydaných katalógov a kedykoľvek v ňom viete opäť vyhľadávať.

Brožúra Kuchyne
Katalóg Nábytok
Katalóg 2017
Katalóg 2018

Vytváranie katalógov je silný marketingový nástroj, pretože okrem toho, že prináša relevantné informácie o produktoch, ktoré zákazník v danom momente hľadá, je tiež indikátorom profesionality a tvorí pevný základ spoločnosti. Katalóg s produktmi a jeho prevedenie vie rozhodnúť, či si zákazník váš produkt okamžite kúpi, alebo prejde ku konkurencii.

 

Comments are closed.