Albatros Logistics s. r.o. je súčasťou medzinárodnej logistickej spoločnosti s názvom Albatros Logistics Service GmbH so sídlom vo Viedni. Podnikateľská činnosť spoločnosti sa špecializuje na automobilový a elektronický priemysel. Zameriava sa hlavne na prepravu materiálov do a z európskych a ázijských krajín a na skladové hospodárstvo.

Spoločnosť vytvára sieť skladov v strednej Európe. Prvým základným krokom je ponúknuť externé skladové riešenie pre spoločnosť SEJONG Slovakia, výrobcu výfukovov pre spoločnosť KIA Slovakia.

Vstup

Základnou koncepciou bolo navrhnúť procesy, ktoré dokážu implementovať WMS (Warehouse Management System) do prevádzky riadeného skladu podľa špecifikácií objednávateľa a hlavného zákazníka SEJONG Slovakia.

V rámci politiky kvality je zákazník auditovaný spoločnosťou KIA 5 *, ktorá je zárukou kvality spoločnosti KIA Slovakia. Je povinný udržiavať všetky interné/outsourcované procesy na na najvyššej úrovni.

Výber dodávateľa

Spoločnosť Albatros Logistics s. r. o. vyberala z viacerých dodávateľov, ktorí prezentovali svoje riešenia a nápady. Konečné rozhodnutie bolo pre spoločnosť MULTIMAGE s.r.o. na základe kritérií stanovených spoločnosťou SEJONG.

Základné interné procesy zákazníka

Predmetom skladovania je špecifický materiál potrebný na výrobu výfukovov montovaných v Kórei a potom prepravovaných na Slovensko pre ďalšie spracovanie. Materiál je zabalený do vopred určených vozíkov, vyvážaných do montážnych liniek a následne spracovaných počas danej výrobnej stratégie. Konečné produkty – výfuky sú včas dodávané spoločnosti KIA.

Špecifikácia skladu

 • 2000 paletových pozícií
 • plocha 3000m2

Typ skladu

 • Vysoký regálový systém
 • 4 brány
 • 10 skladníkov
 • 2 vedúci skladu
 • 2 vedúci smeny

Rozsah a implementácia projektu

Cieľom projektu bolo navrhnúť a implementovať hardvérovú štruktúru IT vrátane bezdrôtového pokrytia skladu, označenia regálov a informačný systém.

 • Analýza/Plán
 • Základné spustenie WMS (3 týždne)
 • Prototyp, Testovanie (1 mesiac)
 • Školenie užívateľov
 • Príprava na audit 5*
 • Získanie auditu 5*
 • Aktívna zákaznícka podpora
 • Vzdialená podpora zákazníka

Budúcnosť

 • Osloviť nové firmy v Českej republike a Kórei
 • Inštalácia LCD panelov na zobrazenie in / outbound (aktuálnych stavov)
 • Implementovať ďalšie riešenia WMS v iných odvetviach

Rozloženie WMS

Sklad je rozdelený na logické jednotky (oblasti, sekcie). Najmenšia jednotka sa nazýva lokácia. Regálový systém je rozdelený na ďalšie zóny podľa hmotnosti: normálne skladovanie, otvorené palety a poškodené diely.

Tok materiálu: Inbound/Vstup => Regálový systém => Pracovná zóna => Dodanie a Otvorené Palety

Vstup

Avíza o príjme materiálu sú prijaté prostredníctvom e-mailu a importované do WMS jednoduchým Excel súborom. Predbežné avíza sa spracovávajú vo WMS, kde sa vytvárajú LOTy (zoznam tabuliek / šarží) a manipulačné jednotky.

Prijem a zaskladňovanie sa realizuje na základe zadefinovaných vstupných stratégií. WMS navrhuje lokáciu pre umiestnenie palety vzhľadom na typ materiálu, rozmery a hmotnosť. Palety sa potom umiestnia do zodpovedajúcich lokácií na základe zaskladňovacích listov.

Výstup

Avíza o výstupe sa vytvárajú denne a importujú sa do WMS.

Objednávky od zákazníka na vyskladnenie materiálu sa transformujú do objednávok skladu. Vedúci skladu vydáva tzv. Vychystávacie listy pre skladníkov, aby vychystali správny materiál pre objednávky. Vychystávanie sa uskutočňuje manuálne podľa vychystávacích listov alebo pomocou MOTOROLA skenerov.

Stratégia vychystávania

Vychystávanie sa vykonáva prostredníctvom metodiky FIFO. Systém vyberá celú paletu, alebo len určité množstvo materiálu v závislosti od jeho kategórie. Prioritou je vybrať materiáll najprv z otvorených paliet a potom z regálov.

Balenie/Export materiálu

Palety odstránené z regálového systému sú na základe typov správne zabalené do vozíkov a naskenované (etikety sú vytlačené). Palety sa potom presunú do Prípravnej zóny. Rozbalený materiál sa presunie späť do zóny Otvorené palety.

 

MrJeong

Mr. Jeong, Albatros Zakladateľ

Comments are closed.