• SLUŽBY

Implementačné Služby

Implementácia ERP má životný cyklus začínajúci rozhodnutím spoločnosti ísť do toho. Implementácia je dôležitý projekt, ktorý si vyžaduje vysokú úroveň zdrojov, angažovanosť a zmeny v celej organizácii.

Analýza požiadaviek

Za účelom porozumieť procesom a potrebám v rámci organizácie je potrebné posúdenie a ohodnotenie súčasného a cieľového stavu. Použitím štandardov, obchodných techník a porozumením vertikálnych odvetví (logistika, hotely, eCommerce, servis…atď.) Vám ponúkame naše skúsenosti a navrhneme optimalizáciu procesov, aby ste dosiahli maximálnu hodnotu.

Migrácia dát

Migrácia dát je rutinnou súčasťou IT operácií v dnešnom podnikateľskom prostredí. Často spôsobuje vážne narušenia v dôsledku problémov s kvalitou údajov alebo výkonnosti aplikácií a môže vážne ovplyvniť rozpočty. Aby sa predišlo týmto problémom je potrebná spoľahlivá metodológia, plánovanie, správne nástroje a intenzívne testovanie. Pomôžeme vám presunúť firemné dáta zo starých systémov a dátových súborov.

Prispôsobenie

Existujú dva prístupy: zmeniť systém zodpovedajúci procesom a zmeniť procesy zodpovedajúce systému. Pomôžeme Vám určiť zlatú strednú cestu, kde sa obidva prístupy – systém a proces – optimalizujú, aby sa dosiahla maximálna dosiahnuteľná hodnota.

Asistencia pri ostrej prevádzke

Ostrá prevádzka je najvzrušujúcejší míľnik v implementácii nového podnikového softvéru. Vzhľadom na sociálny dopad, ktorý má implementácia nového systému na užívateľov, je efektívne riadenie zmien nevyhnutné. Koncový užívatelia sa musia prispôsobovať novému prostrediu a procesom.

Integrácia

Analyzujeme existujúce obchodné procesy a pomôžeme zosúladiť všetky existujúce zdroje a kľúčové dáta do jedného integrovaného systému s minimálnym rizikom.

Riadenie projektu

Projektové riadenie sa používa na koordináciu zákazníckych projektov v rôznych mierach. Plán implementácie definuje aktivity projektu, spája personál s týmito aktivitami a podporuje celý implementačný proces.