• SLUŽBY

Školenie a vzdelávanie

Školenia dodávajú Vášmu tímu potrebné vedomosti, schopnosti aj skúsenosti. Poskytovanie potrebných školení pre zamestnancov im pomôže zvládnuť mnohé situácie. Vysvetlíme im, ako nový systém zlepší ich prácu a naučíme ich využívať všetky funkcionality.

Pre koho sú školenia určené ?

Školenia koncových užívateľov sú určené pre všetkých užívateľov cloudempiere. Sú zamerané hlavne na osvojenie funkcionálnych vlastností systému. Pre technologicky zdatnejších užívateľov sú určené školenia power userov, ktorí potrebujú vyššiu kvalifikáciu a hlbšie znalosti systému. Školenia sú zamerané na riadenie koncových užívateľov a kontroling v širšom rozsahu.

Individuálne a skupinové školenia

Realizujú sa na základe požiadavky zo strany zákazníka v mieste určenom zákazníkom. Plánujú sa pri prvotnej implementácii cloudempiere, prípadne pri priebežných potrebách zákazníka. Školenia môžu byť poskytované podľa jednotlivých rolí a oddelení, napríklad nákupné alebo ekonomické oddelenie.

Záujem a spoznanie nového sytému sa medzi zamestnancami líši. Niektorí zamestnanci uprednostňujú webové školenie, iní môžu potrebovať väčšiu podporu a motiváciu vo forme osobného školenia.

Školenie u zákazníka: Náš konzultant navštívi Vašu spoločnosť aby vyškolil Vašich zamestnancov. Ponúkame maximálnu flexibilitu a efektívnosť nákladov. Pomocou nášho školiaceho programu sa môžete zamerať na špecifické potreby.

Webové školenie : Kontaktujte nás a vyberte si čas, ktorý Vám najviac vyhovuje. Ponúkame webové školenia, ktoré uspokoja potreby Vašej organizácie.

PLÁN

Pracujeme na online školiacich materiáloch (video, online test…atď.)