• SLUŽBY

Vývoj na mieru

Vaše podnikanie a organizácia sú jedinečné. Máte príležitosť mať unikátny systém, ktorý dokonale vyhovuje Vašim súčasným a budúcim organizačným požiadavkám. Cloudempiere ponúka rýchle a efektívne prispôsobenie riešenia vzhľadom na povahu Vašej organizácie.

Je pre nás prirodzené prispôsobovať definície dátového modelu, obrazovky, pracovné postupy a zostavy. Napriek tomu, že väčšina procesov prispôsobenia nastáva počas implementácie, sme tiež schopní vyvíjať a dodávať zmeny v systéme flexibilne podľa obchodných požiadaviek.

  • Analýza požiadaviek
  • Návrh riešenia
  • Špecifikáciu softvéru
  • Programovanie / kódovanie
  • Testovanie prípadov
  • Aktualizácie softvéru