• SLUŽBY

Zákaznícka podpora

Technická podpora a starostlivosť o zákazníka

Ponúkame rôzne úrovne služby podpory, od základných až po strategické riadenie sprevádzané najnovšími inovatívnymi technológiami. Poskytuje sa ako technická služba, ktorá je k dispozícii a v prevádzke 365/24/7h. Zákaznícky účet zahŕňa rozdielne úrovne služby – podľa typu. Prečítajte si viac informácií o bežných kanáloch služieb podpory, ktoré poskytujeme:

Dokumentácia

On-line anglická a slovenská dokumentácia popisujúca funkcionality systému a často opakujúce sa otázky a odpovede užívateľov. Dokumentácia môže byť aktualizovaná poskytovateľom vydaním nových produktov a nových verzií produktov.

 

Telefonická podpora

Telefonická zákaznícka podpora je dostupná v štandardnom pracovnom čase počas pracovných dní od 8:00 hod do 17:00 hod. Zabezpečuje pre zákazníka centrálny bod pre komunikáciu a nahlasovanie problémov.

Poznámka: Súčasťou tejto služby sú otázky týkajúce sa základných funkcionalít, nie manipulácia s užívateľskými dátami ani prihlásenie sa do prostredia zákazníka.

 

Zákaznícky portál

Portál podpory slúži ako centrálny bod komunikácie medzi zákazníkom a dodávateľom. Služba je dostupná cez webový prehliadač a zabezpečuje užívateľom nahlasovanie požiadaviek, incidentov, problémov, požiadaviek na zmenu a ďalšie. Užívatelia majú možnosť sledovať priebeh a riešenie požiadaviek podľa prednastavených oprávnení.

Na portály sa spravujú aj prichádzajúce telefonáty a požiadavky, ktoré potom postupujú na ďalšie úrovne spracovania riešiteľom problémov. Celkový dopad na organizáciu a naliehavosť sa používa k prideleniu úrovne priority. Celá komunikácia a udalosti sa historicky zaznamenávajú a sú podkladom pre komunikáciu so zákazníkom na dennej operatívnej úrovni. Obsahuje informácie v prehľadnej a čitateľnej podobe, centrálne pre všetky činnosti a biznis línie spoločnosti.

 

Softvérová údržba

Služba zabezpečuje opravu základných funkcionalít, ktoré podliehajú licencii cloudempiere. Túto službu vykonáva dodávateľ v prípadoch, keď zákazník softwérovú chybu oficiálne nahlásil a dodávateľ na základe vykonaných testov chybu potvrdil. Dodávateľ informuje zákazníka o odstránení chyby aj s určením v predpokladaného času vydania novej verzie.

 

Zákaznícka SLA zmluva

vytvorená na základe osobitnej požiadavky zákazníka