Predajca, výrobca či distribútor elektrozariadenia je podľa zákona o odpadoch povinný pri predaji uvádzať výšku recyklačného poplatku na obale, etikete alebo daňovom či nedaňovom doklade. Recyklačný poplatok sa na predajný doklad môže automaticky načítať z evidencie na karte produktu. Na vyčíslenie recyklačných poplatkov sme upravili tlačové formáty predajnej faktúry. V prípade, že nakupovaný produktu obsahuje recyklačný poplatok, na predajnú faktúru sa automaticky vyčísli podľa predaného množstva.

Comments are closed.