• SERVICES

Consulting Services

If you need assistance in the preparation phase, bring the right investment decisions, or you need to get advice if you do not understand exactly what questions do your business environment ask you – we will help you with that. We will customize and prepare the correct sequence to get  investment and gained benefits  in balance without own specialists.

Customer Site

Všeobecné konzultácie biznis problémov na mieste u zákazníka. Zahŕňa zdokumentovanie priebehu stretnutia, analýzu potrieb, analýza obchodných procesov, vypracovanie a špecifikácia biznis funckie a návrh riešenia v cloudempiere.

Remote Assistance

Všeobecné konzultácie elektronickou formou. Zahŕňa odpovede na otázky ako v cloudempiere riešiť nové obchodné požiadavky. Neobsahuje nastavovanie systému.

Accounting Consulting

Asistenčné služby so zamerením na účtovníctvo a ekonómiu v systéme cloudempiere. Ako spracovať jednotlivé účtovné prípady, asistencia pri auditoch a daňových kontrolách, konzultácia pri vypracovaní interných účtovných smerníc.