Hlavné funkcionality, ktoré naši zákazníci využívajú

Predajný proces

Vytvorte a konvertujte cenové ponuky, spracujte objednávky s automatickou rezerváciou tovaru a vytvárajte dodacie listy a faktúry na základe dostupnosti a obchodných pravidiel. Skladníci vychystávajú tovar na expedíciu podľa pokynov v systéme. Faktúry môžu byť vytvárané individuálne alebo podľa vlastného plánu zákazníka.

CRM

 • CRM/ Vzťahy so zákazníkom
 • Správa obchodných príležitostí
 • Kampane
 • Správa provízií
 • Hromadný e-mailing
 • Manažmnet zmlúv

RIADENIE PREDAJNÝCH OBJEDNÁVOK

 • Ponuky
 • Predajné objednávky
 • Cenotvorba a zľavy
 • Podpora rôznych daní a DPH
 • Viacero dodacích adries
 • Dostupné k prisľúbeniu
 • Rezervácie zásob
 • Schvaľovanie objednávok
 • Predajné kanály
 • Dodávky
 a drop shipment
 • Nevybavené objednávky
 • Riadenie vratiek
 • Automatické generovanie faktúr
 • Platby kreditnou kartou

Riadenie skladu

Logistické centrá vyžadujú komplexný intralogistický prístup. Stratégiu pre smerovanie materálových tokov je možné dosiahnuť definíciou pravidiel na vstupe a výstupe (doplňovaní) cez zóny, berúc do úvahy kritériá ako hmotnosť, atribúty, dodávateľov, dávky a iné.

 • Príjem
 • Zásoby
 • Automatizované zaskladňovanie
 • Cross-docking
 • Kompletizácia
 • Plánovanie vĺn
 • Výdaj
 • Balenie
 • Dodanie
 • Správa zásob pre viac zákazníkov
 • Kontrola a periodické inventúry
 • Riadenie práce
 • Logistika tretej strany (3PL)
 • Reverzná logistika

Mobilné platformy

Dynamické podnikanie si vyžaduje mobilitu, preto naši zákazníci profitujú z mobilných aplikácií, ktoré sa dajú spustiť na smartphone-och, tablete-och alebo priemyselných termináloch. (Android a iOS) Využiteľnosť v oblastiach: skladové a logistické operácie, predaj.

 • Android v5 a vyššie
 • MOTOROLA/Symbol/Zebra
 • Online/offline režim
 • Multi-identita
 • Sync/async komunikácia
 • Prispôsobenie podľa potreby

E-commerce

Hlavnou výhodou poskytovania riešenia elektronického obchodovania je prístup k obchodným údajom v reálnom čase. Toto platí pre segmenty ako sú: webové obchody B2C (obchodník zákazníkovi) a B2B (obchodník obchodníkovi), partnerské portály, WMS portály a mnohé ďalšie.

 • Produty, kategórie, atribúty
 • Online platby
 • Viac e-shopov z jedného systému
 • Schvaľovanie objednávok
 • Kampane a Výpredaje
 • Newsletter (novinky na e-mail)
 • Ceny a Cenníky
 • História (obj., dodávok, faktúr)
 • Aktuálny stav skladu

Online účtovníctvo

Transakcie sa automaticky účtujú a zapisujú do hlavnej knihy. Účtovanie sa zakladá na vopred definovaných účtovných schémach. Účtovníci si môžu spárovať účtovné transakcie a sledovať zostatky hlavnej knihy, finančné výkazy.

 • Finančné výkazy
 • Viac účtovných osnov
 • Viac kalendárov/rozpočtov
 • Viac organizácií/ mien
 • Bankový import/export
 • Paralelné účtovanie
 • Zmena účtovnej štruktúry

Nákup

Nákupné oddelenie plánuje a vytvára nákupné požiadavky, na základe rezervácií zákazníkov alebo pravidiel doplnenia. Bezpečnostné rezervy zásob sa pravidelne vypočítavajú podľa prednastavených kritérií.

 • Nákupná požiadavka
 • Nákupné objednávky
 • Schvaľovanie objednávok
 • História nákupu
 • Príjem
 • Vrátenie dodávateľovi
 • Nákupné faktúry

Zásoby

Cloudempiere Vám pomáha v riadení skladu vrátene skladových pozícií. Zásoby sú spracované niekoľkými typmi dokumentov (príjem materiálu, pohyb zásob, dodací list, fyzická inventúra a interné použitie zásob).