• SLUŽBY

SLUŽBY

Ak sa potrebujete poradiť, pretože nerozumiete presne technologickým otázkam Vašho podnikateľského prostredia – pomôžeme Vám s tým. Budeme prispôsobovať a pripravovať správne kroky, aby ste dostali svoje investície do rovnováhy, s výhodami bez vlastných špecialistov.

Konzultácia u zákazníka

Všeobecná konzultácia biznis problémov na mieste u zákazníka. Zahŕňa zdokumentovanie priebehu stretnutia, analýzu potrieb a obchodných procesov, vypracovanie a špecifikáciu biznis funckií a návrh riešenia v cloudempiere.

Vzdialaná konzultácia

Všeobecná konzultácia elektronickou formou. Zahŕňa odpovede na otázky ako v cloudempiere riešiť nové obchodné požiadavky. Neobsahuje nastavovanie systému.

Konzultácia účtovníctva

Asistenčná služba so zameraním na účtovníctvo a ekonómiu v systéme cloudempiere. Poradenstvo pri spracovaní jednotlivých účtovných prípadov, asistencia pri auditoch a daňových kontrolách, konzultácia pri vypracovaní interných účtovných smerníc.